Regulamin

 

 

Właścicielem serwisu otofoto.com.pl jest profesjonalne laboratorium fotograficzne TCF 2
z siedzibą w Gdańsku przy ul.Młyńskiej 21. Długoletnie doświadczenie w branży fotograficznej
oraz najwyższej klasy sprzęt, pozwalają nam zagwarantowac Państwu najwyższą jakośc usług.

 

 

USŁUGA WYKONANIA ODBITEK POPRZEZ SERWIS OTOFOTO NIE JEST USŁUGĄ EKSPRESOWĄ

 

1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji. Korzystanie z serwisu OTOFOTO.COM.PL jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

2. Za zlecone usługi płacimy:

GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru osobistego w laboratorium.

PRZELEWEM - przedpłatą na konto: 90 1440 1345 0000 0000 0473 9288 PKO BP S.A.- z adnotacją od kogo i numerem zlecenia.

3. Koszty dostawy pocztowej poprzedzonej przelewem bankowym: 11.00 zł - za przesyłkę priorytetową za pobraniem,

4. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko po potwierdzeniu przez OTOFOTO.COM.PL e-mailem, sms-em lub za potwierdzeniem telefonicznym.

5. Wysyłka odbitek Pocztą Polską - najpóźniej w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia (wyłączając soboty, niedziele i święta), a przesyłka dociera do Państwa zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni od momentu wysyłki.

6. Z tytułu gwarancji jakości usług odpowiedzialnośc serwisu OTOFOTO.COM.PL obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn wynikłych podczas realizacji zlecenia. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu oraz powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. Błędnego wypełnienia formularza zamówienia, a także słabą jakośc odbitek wynikająca z niskiej jakości przesłanych plików.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywanych odbitek należy składac pisemnie na adres właściciela serwisu (patrz pkt.1) z dopiskiem "otofoto - reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@otofoto.com.pl w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamację należy złożyc dołączając kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu). Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.

8. Wraz z odbitkami otrzymują Państwo paragon ( jest możliwe otrzymanie faktury VAT, ale niezbędne jest wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego).

9. Laboratorium jako jedyny właściciel serwisu, gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Dane te nie będą przekazywane przez OTOFOTO.COM.PL innym podmiotom. Gwarantujemy również, że pliki graficzne przesłane w celu wykonania odbitek nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, czego gwarancją jest dobre imię naszej firmy oraz zaufanie jakim obdarzają nasi klienci.

10. Laboratorium zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia bez podania przyczyny, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna. Laboratorium rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Nie będą realizowane zlecenia: - zawierające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii, - sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem, - mogące naruszyc prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub prawnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach, - wysyłane anonimowo i z błędnymi danymi.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory bedą załatwiane polubownie.
 webPhoto (1.5.3.373)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.